Dani defektologa 2014

Dani defektologa 2014 biće održani od 15.01-1.01.,na Zlatiboru.Ponovo lepa,ali skupa i teže dostupna destinacija.

I ponovo pitanje da li se treba provoditi ili se boriti za opstanak lepe,teške,odgovorne i humane  profesije  DEFEKTOLOGA?

Da li će i koliko defektologa prisustvovati ovom skupu?

Nadamo se da ćemo  i mi defektolozi iz OŠ „Kaplar“ u Knjaževcu,ovoga puta moći da da prisustvujemo ovom  skupu.Bili smo vredni,uradili i poslali radove,pa se nadamo da ćemo biti u prilici i da ih prezentujemo.

Moj rad ima za cilj da pokaže neophodnost rada defektologa(ovog puta logopeda) u osnovnoj školi.

Tema Procena govorno-jezigkog statusarada je:“Procena govorno-jezičkog statusa učenika I razreda“

Advertisements

ИСТРАЖИВАЊЕ ЧИЈА ЈЕ ТЕМА: „ПРОЦЕНА ГОВОРНО ЈЕЗИЧКОГ СТАТУСА УЧЕНИКА I РАЗРЕДА“

Обављено је упериоду од 04. до 09.09. 2014 године.

Укупно је тестирано 81 ученика(44 дечак-54,32%  и 37 девојчица-45,68%).

Број ученика са говорним поремећајима је 43(28 дечака и 15 девојчица) што представља 53,07% од укупног броја ученика.Број дечака са говорним поремећајима и односу на укупан број говорних поремећаја је 65,12%(28 дечака),а број девојчица са говорним поремећајима и односу на укупан број говорних поремећаја је 34,88%(15 девојчица).

Код свих логопата заступљене су дислалије

Код свих логопата заступљене су дислалије

Код свих логопата заступљене су дислалије

Код свих логопата заступљене су дислалије

Од укупног броја дислаличних ученика(43),код 16 ученика заступљене су комбиноване дислалије(37,21% од укупног броја дислаличних ученика) ,а код  27 ученика(62,79% од укупног броја дислаличних ученика) заступљена је једна врста дислалија(5 ученика су са ротацизмом – 18,52%,5 ученика са ламбдацизмом – 18,52%, и 17 ученика са сигматизмом – 62,96.

Код осталих логопата са дислалијом(укупно 16) заступљене су следеће комбинације поремећаја:

-ламбдацизам-ротацизам код 3 ученика ( 18,75%)

-ламбдацизам-сигматизам код 8 ученика ( 50%)

-ротацизам-сигматизам код 3 ученика( 18,75%)

-ротацизам-сигматизам.ламбдацизам код 1 ученика ( 6,25%)

– сигматизам -тетацизам код 1 ученика ( 6,25%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVANJE: „PROCENA GOVORNO JEZIČKOG STATUSA UČENIKA I RAZREDA“

ISTRAŽIVANJE ČIJA JE TEMA: „PROCENA GOVORNO JEZIČKOG STATUSA UČENIKA I RAZREDA“

Obavljeno je uperiodu od 09. do 13.09. 2013 godine. u OŠ „Dimitrije Todorović-Kaplar“ u Knjaževcu

Istraživanje izvršila Aleksandra Milivojević – defekto

Učenici su testirani „Analitičkim artikulacionim testom“ i „Globalnim artikulacionim testom“ .

 

 

Ukupno je  testirano 80 učenika(41 dečak-51,25%  i 39 devojčica-48,75%).

Broj učenika sa govornim poremećajima je 44(26 dečaka i 18 devojčica) što predstavlja 55% od ukupnog broja učenika.Broj dečaka sa govornim poremećajima i odnosu na ukupan broj govornih poremećaja je 59,10%(26 dečaka),a broj devojčica sa govornim poremećajima i odnosu na ukupan broj govornih poremećaja je 40,90%(18 devojčica).

Od ukupnog broja logopata-44,kod 42 su zastupljene dislalije(95,45%), kod jednog razvojna disfazija(2,27%) i još kod jednog nazalizovani izgovor(2,27%).

Od ukupnog broja dislaličnih učenika(42),kod 21 učenika(50% od ukupnog broja dislaličnih učenika) zastupljena je jedna vrsta dislalija, 9 učenika su sa lambdacizmom(42,86% od ukupnog broja) i 12 učenika sa sigmatizmom (57,14%),dok čistog rotacizma nema.

 

Kod ostalih logopata sa dislalijom(ukupno 21) zastupljene su sledeće kombinacije poremećaja:

-lambdacizam-rotacizam kod 5 učenika ( 23,81%)

-lambdacizam-sigmatizam kod 2 učenika ( 9,52%)

-rotacizam-sigmatizam kod 2 učenika( 9,52%)

-rotacizam-sigmatizam.lambdacizam kod 8 učenika ( 38,10%)

– sigmatizam-lambdacizam-rotacizam-tetacizam kod 1 učenika ( 4,76% )

– sigmatizam- por u izg. glasova F i V kod 2 učenika ( 9,52%)

-sigmatizam-lambdacizam-rotacizam-por u izg. glasova F i V kod 1 učenika ( 4,76% )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLATIBOR

Sutra,11.01.2012 godine, u hotelu „Čigota“ na Zlatuboru, počinju Dani defektologa.Da li će doneti predložene promene i novine u odnosu na  sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja,kao i ulogu i status defektologa u njemu,ili će biti samo jedan kratak odmor i zabava za kolege i profesore sa fakulteta,videćemo.

Ovo je poslednja prilika da se defektolozi izbore za svoj status i mesto u društvu.Jer polako,uz nečije prećutno odobravanje,zanimanje defektologa nestaje.Dok deca kojima je potrebna pomoć defektologa,uz priču da im se posvećuje velika pažnja(na rečima i na papiru,naravno),ostaju sama u nekom ćošku bez stučne pmoći, sa IOP-om, ako je potrebna dopuna do određenog broja učenika u odeljenju,da se odeljenje ne ugasi,ili sa „mršavim dvojkama“ da se nastavnici ne muče i pišu IOP.

Zato je potrbno da se sve kolege udruže i zatraže da u sistemu školstva budu uvedeni imenom DEFEKTOLOG,a ne da  raznorazni pedagoški polupismeni asistenti „obavljaju“ krajnje nestručno obavljaju naš posao.

Дани дефектолога

Дани дефектолога ће се одржати од 11.01 до 14.01 2012 год. на Златибору.
Теме за пленарни део су:

Округли сто:Законска регулатива у области образовања и социјалне заштите
– Закон о основном образовању; Закон о средњем образовању;
Закон о образовању одраслих; Закон о предшколском васпитању и образовању
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
– Закон о социјалној заштити

MENTALNA RETARDACIJA

Šta je mentalna zaostalost (mentalna retardacija)?

 

Mentalna zaostalost je stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihofizičkog razvoja a manifestuje se do 18 godine života, bilo da je uzrokovana naslednim faktorima ili nastala usled bolesti ili povrede. Karakterisana je limitiranošću (ograničenjem) pojedinca u sposobnostima integracije i adaptacije, čineći nesklad između razvojnih mogućnosti i biološke strukture pojedinca i očekivanja okruženja (porodice, uže i šire socijalne sredine).

– Ograničenja u mentalnom razvoju moraju biti posmatrana u kontekstu društvenog okruženja tipičnog za pojedinca neke kulture,

– Pravilna procena zaostalosti uzima u obzir kulturološke i jezičke različitosti, komunikaciju, ponašanje i senzo-motorne sposobnosti,

– U proceni ograničenja pojedinca daje se prognoza koja podrazumeva pomoć i podršku pojedincu u pojedinim aspektima tretmana,

– Kroz pomoć i podršku tokom tretmana, realno je očekivati da se poboljša kvalitet života pojedinca ometenog u mentalnom razvoju.